ਗੱਲ ਇਕ ਦੀ | GALL EK DI

ਗੱਲ ਇਕ ਦੀ | GALL EK DILandscape, Ada, Blue, Tropical, Climate

ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ,
ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ,
ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ - ਸਰੋਤ ਤੇ ਠਿਕਾਣਾ,
ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਏ ਸਾਡਾ,
ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ -ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ,
ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਬਰ ਦੇ ਛੋਟੇ - ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ,
ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ,
ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਨ ਦੀਆਂ,
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਏ,
ਤੇਰ-  ਮੇਰ ਦਾ,
ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਿਉ ਨੂੰ,
ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚ,
ਹੇ ਅਣਜਾਣ, ਨਾਦਾਨ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਏਂ,
ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਏ,
ਤੇ ਜਲ, ਨੀਰ, ਵਾਟਰ, ਆਬ,
ਵਖੋ - ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ।


ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ,
ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ,

ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ | Tu Hi Tu

Post a comment

0 Comments