Meri Punjabi Kavita

Meri Punjabi Kavita
Meri Punjabi Kavita

ਮਨਮੁੱਖ ਗੁਰਮੁੱਖ | Manmukh Gurmukh

ਮਨਮੁੱਖ ਗੁਰਮੁੱਖ | Manmukh Gurmukh
ਮਨਮੁੱਖ
ਮੂਰਖ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ
ਮਨ ਦੀ ਖੱਟੀ
ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ।


ਗੁਰਮੁੱਖ
ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਲੇ
ਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ
ਪਈ ਜਾਂਦਾ।


ਮਨਮੁੱਖ
ਕੂਕੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ
ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ
ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਂਦਾ।


ਗੁਰਮੁੱਖ
ਮੰਨੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ
ਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ।


ਮਨਮੁੱਖ
ਮਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ,
ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਗੁਰਮੁੱਖ
ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ
ਮਨਮਤ ਨੂੰ
ਦਫਨਾਈ ਜਾਂਦਾ।


ਮਨਮੁੱਖ
ਲੋਭੀ ਏ ਹੰਕਾਰੀ ਏ
ਜੋ ਮਿਲੇ
ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ।  


ਗੁਰਮੁਖ
ਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ
ਭਾਣੇ ਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੱਲ ਇਕ ਦੀ | GALL EK DI  

Post a Comment

0 Comments